Call: 8am to 5pm

+84(0)903413365

Opening Time

8am to 5pm

Email Us

info@vimatec.com.vn
Tháng Ba 10, 2021 Quản Trị Chưa được phân loại

PATROL BOAT

MAIN DIMENSIONS

Length Over All

14.50 m

Length WL

11.77 m

Breadth max

4.35 m

Breadth MLD.

3.87 m

Depth MLD.

2.34 m

Design Draft

0.70 m

 

 

ARTICLE RELATED

  • Tugs & Harbor Service
  • Video
  • Để lại bình luận